Delo spremljevalca - opremljanje stene, vrtanje, spust, dvig

14. 10. 2016 3095


Pripravil sem par amatersko posnetih filmskih zapisov kako opremiti steno za varen spust preko stene, kako opraviti prehod preko vmesne točke, ki preprečuje stik vrvi s steno pri dvigu in spustu in kako lahko reševalec spremljevalec pomaga reševalcu, ki se spušča z nosili - delo spremljevalca-sprememba smeri.