Spust po vrvi, izdelava vmesnih točk, uporaba desonderja - 2

10. 10. 2016 1460