Organizacija reševalne akcije v snežnem plazu

29. 12. 2019 629


Ena izmed zahtevnih reševalnih operacij je zagotovo reševanje iz snežnih plazov. Iz več vidikov ... običajno se nesreča zgodi v neugodnih vremenskih razmerah, na oddaljenem, težko dostopnem terenu, kar za reševalce pomeni zelo tvegano reševanje, ki zahteva veliko časa. V takšno intervencijo je vključenih veliko ljudi.


Pri takšnih reševalnih akcijah je najpomembnejša organizacija. Vsi, ki se aktivno ukvarjamo s snežnimi plazovi smo si entnega mnenja, da je najpomembneje, da vsi deležniki, ki sodelujejo pri reševalnih intervencijah, podrobno razumejo potek oz. podrobno poznajo protokol z vsemi podprotokoli. Ni treba posebej poudarjati, da ga morajo vsi spoštovati brez komentarjev. Čeprav je vpletenih veliko ljudi in veliko različnih služb, je to edini način, ki bo zagotovil nemoten potek reševanja!

Reševanje iz snežnih plazov je tekma s časom. Pri delu vas ne sme voditi motivacija in moč, temveč znanje, dober načrti in zdrava pamet.

organizacija reševalne akcije_plaz1.pdf