Šolanje Orientacija in navigacija

GPS navigacija

Vsako gibanje ima svoj začetek in konec. Gibljemo se v neki smeri. Ker svoja dejanje načrtujemo in predvidevamo se navadno gibljemo v željeni smeri. Na cilj želimo priti ob določenem času. Zato moramo poznati poleg smeri, v kateri se bomo gibali, še oddaljenost cilja in hitrost, s katero bomo potovali. V naravi, v gorah je hitrost gibanja težko predvidljiva, saj je odvisna od mnogo dejavnikov in zato spremenljiva.

Prikaži več