Spust po vrvi, izdelava vmesnih točk, uporaba desonderja - 1

9. 10. 2016 1276