Spust po vrvi, izdelava vmesnih točk, uporaba desonderja - 3

11. 10. 2016 1154