Uporaba GPS v gorah - teorija in praksa

4. 6. 2008 7813


Stanko je res mož na mestu! Ob koncu zime sva se srečala na nekem tečaju na Komni, beseda je dala besedo in ugotovila sva, da ima on nevede gradivo, ki nam bi prišlo prav v naslednjem triletju izobraževanj za PLV, skoraj napisano. Poslal sem mu svoje zapiske oz.vsebino, ki naj bi bila zajeta v gradivu, skupaj sva še nekajkrat premlela in malo poenostavila in dobljeno zložila v koristen priročnik.

uporaba gps v gorah.pdf