Pristop in hitri pregled poškodovanega

12. 2. 2008 4250


Veliko je napisanega in kar naprej poslušamo kako pomembna je priprava na turo ali vzpon. Ravno tako je veliko govora o tovariški pomoči in reševanju ponesrečenega. Klub dobremu načrtovanju in pravilni izbiri opreme se nesreča lahko zgodi. Nemalokrat pa pozabimo, da se tovariška pomoč ali reševanje začneta pri ugotavljanju stanja poškodovanega in nudenju prve pomoči.   

Dragica, naša kolegica, predvsem pa izkušena gornica z obilo medicinskega znanja, je napisala odličen opomnik na zgoraj omenjeno temo. Kako pristopiti k poškodovanemu, prepoznati poškodbe in mu nuditi ustrezno prvo pomoč. Velikokrat le ustrezna in takojšnja prva pomoč zagotovi preživetje poškodovanega.

Že če poškodovanega pravilno oskrbimo le toliko, da lažje počaka na strokovno pomoč zdravnika in reševalce, ki ga bodo ustrezno transportirali do zdravstvene ustanove, smo veliko naredili.

pristop k ponesrecenemu_loti.pdf