Izobraževanje lastnikov psov - diplomsko delo

5. 2. 2008 3948


Zelo pogosto slišim:"Moram vzgojit psa, mi dela probleme." Izredno redko pa se taisti ljudje vprašajo in pomislijo ali so sami dovolj dobro pripravljeni in imajo dovolj znanja, da bi vzgajali druge, pa če tudi pse?

Pričujoče diplomsko delo govori ravno o tem, kako vzgajati lastnike pasjih prijateljev. Govori o metodah  in načinih izvedbe izobraževanja bodočih ali aktualnih lastnikov psov.


Človekje skozi zgodovino spreminjal svoj pogled in odnos do psa. Če je pes sprva nastopal kot pomočnik pri delu ima danes v večini primerov funkcijo prijatelja in zvestega spremljevalca. Neredko tudi družinskega člana. Za takšno vlogo pa mora biti primerno vzgojen in izšolan.

Če lahko lastnika psa opredelimo kot socialno vlogo, ta prinaša s seboj določene dolžnosti. Za uspešno zadovoljevanje teh dolžnosti pa je potrebno učenje in izobraževanje. Širok spekter različnih kinoloških vsebin najdemo na mnogih mestih: v kinoloških društvih, pasemskih klubih, v literaturi, na televiziji, radiu in nenazadnje ob vsakodnevnem bivanju s psom. Zato lahko trdimo, da je znanje, njegova obširnost in kakovost odvisna od vsakega posameznika. Ogromno znanja si lastniki psov pridobijo preko priložnostnega učenja, v veliki meri pa lahko govorimo o nezavednem učenju.

diploma_kt_izob. lastnikov psov.pdf