Izkopavanje, PP, transport - Priročnik za PLV

28. 12. 2007 3830


Ena od tem naslednjih izpopolnjevanj za planinske vodnike bo obravnavala postopke po odkritju, lociranju, zasutega v snežnem plazu.
Kar naprej poudarjamo kako pomembno je v najkrajšem času odkriti zasutega, postopke po tem pa nemalokrat samo omenimo ali sploh preskočimo. Pričujoči prispevek je bolj priročnik ali opomnik kot učbenik. Opisal sem postopke in njih zaporedje po odkritju, lociranju, zasutega v snežnem plazu. Takšen način seveda ni pravilo, saj postopke in načine narekuje vrsta in obsežnost nesreče in pogoji v katerih moramo delovati.
izkopavanje_plv_1.pdf