Spust po vrvi - sidrisce, priprava vrvi, spust sebe in drugega

16. 10. 2016 2630