Durmitor - Žabljak - Iskanje z lavinsko žolno in ocena tveganja s tečajniki

7. 2. 2015 934