Izdelava vrvne ograje - kopne razmere - Prusik, Machard,prehod čez vmesno točko

4. 10. 2013 1879


Posnetek ne prikazuje vse možnih načinov izdelave samozapornega vozla. Prikazan je osnovni, najbolj splošen način uporabe.

Če opreme nimamo ali ne poznamo njene uporabe, to lahko privede do opustitve dejanja!

Vedno uporabljajte opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in jo priporoča UIAA!