Šolanje ZPVS - Pot 100-letnice in bivakiranje

6. 7. 2020 410