Šolanje ZPVS - Ture, izpiti in še kaj - 27.06.2021

27. 6. 2021 393


Nas kar priganjajo tile naši kandidati. Od zore do mraka smo aktivni in teče, kot namazano. Začeli smo že s turami, vmes pade kak izpit ali dva, igramo se v vodi... VideoFoto

Ponovitev pred novimi manevri
Prikaz manevra
Kako je že o vrvi in kači?
Že dostop je zanimiv
Poziranje
Napad na vstop
Nadzor
Zadovoljni
Priprava na izpit
Korajžen...
Nekaj jo je zjezil!?
Če te pa dve peljeta...