Šolanje ZPVS - Ture, izpiti in še kaj

27. 6. 2021 Vaje 22

Socialna omrežja

Nas kar priganjajo tile naši kandidati. Od zore do mraka smo aktivni in teče, kot namazano. Začeli smo že s turami, vmes pade kak izpit ali dva, igramo se v vodi... 

Zdaj so že toliko daleč, da bodo na trekingu v Črni gori lahko samostojno pripravljali in vodili celodnevne ture. Če vsi pridemo nazaj pomeni, da so bili uspešni!?


Ponovitev pred novimi manevri
Prikaz manevra
Kako je že o vrvi in kači?
Že dostop je zanimiv
Poziranje
Napad na vstop
Nadzor
Zadovoljni
Priprava na izpit
Korajžen...
Nekaj jo je zjezil!?
Če te pa dve peljeta...