SEMINAR - sneg in plazovi - tovariška pomoč zasutim v plazu

december - april 774


Poznavanje opreme in postopkov zagotavlja hitro in učinkovito pomoč zasutim v plazu.
Beli vlak ne izbira žrtev in lahko se zgodi tudi vam!!!

Seminarje in šolanja organiziram za posameznike, zaključene skupine, alpinistične šole, reševalne službe na smučiščih...
S programom in zahtevnostjo (stopnje od I do IV ter inštruktor) sledimo izključno najnovejšim standardom, ki so potrjeni s strani IFMGA, SLF in UIAA.

15.01.2011_069
Ocena tveganja je najpomembnejša

Tovariška pomoč je prva in vedno najuspešnejša! Časa je prekleto malo. Že ob pogledu na situacijo moramo oceniti kaj bomo počeli, na kakšen način in s kakšno opremo.
Učinkovitost in takojšnjo, pravilno reakcijo v kaotičnih razmerah nesreče pa zagotavlja samo znanje in trening, trening.

Na seminarju se bomo seznanili s snegom in preobrazbo, spoznali vzroke za sprožitev snežnega plazu in kako lahko na razvoj dogodkov ob nesreči vplivate VI.
Spoznali bomo vse znamke in tipe lavinskih žoln, lavinsko sondo in lopato. Naučili se bomo postopkov, ki zagotavljajo hitro in učinkovito reševanje, na koncu bomo tudi preizkusili vaše znanje, kar vam bo vlilo zaupanje in dvignilo samozavest.

IMG_2841
Na voljo je najmodernejša oprema vseh proizvajalcev

Praktični del bo zajemal izključno delo na terenu. Naučili se bomo vse tri faze iskanja z lavinsko žolno, kako iskanje zaključiti s sondiranjem in odkopavanjem na najbolj racionalni način. Ogledali si bomo vse posebne primere - dva blizu skupaj zasuta, več hkrati zasutih na omejenem prostoru, globoko zasuti ...

07.02.2014_075
Hitro in učinkovito odkopavanje 

Vsi naučeni postopki bodo v skadu z zadnjimi smernicami mednarodne skupine za pripravo Minimalnih standardov za reševanje v snežnem plazu (MountainSafety.info).

Na seminarju bo na voljo različna oprema za izposojo. Celoten praktični del bo zasnovan na trening centru Eassy search, ki zagotavlja optimalno delo, predvsem pa je najboljša simulacija dejanske situacije v snežnem plazu.

ES_reklama
Šolanja so podprta z vrhunsko opremo