MountainSafety.info - virtualna konferenca

5. 11. 2020 213


Najboljše prakse v reševanju iz snežnih plazov ali tudi Minimalni standardi pri reševanju iz snežnih plazov je že zelo dobro znana vsebina širom sveta. Odkar smo podprti z organizacijami, kot so IFMGA, UIAA, SLF, NATO centri odličnosti za gorsko bojevanje, ... se je vsebina dejansko "prijela" in razširila na vse celine.

 

Drugi uspešno raziskan in preveden sklop AvaLife, medicinska pomoč zasutim v snežnem plazu, je bil uspešno in z odobravanjem predstavljen na ravno zaključenem kongresu IKAR.

Običajno se poleg nenehne komunikacije preko epošte srečujemo dvakrat letno, pomladi za teden dni na snegu, kjer delamo praktično, jeseni pa se srečamo na teoretičnih delavnicah, kjer ocenimo preteklo delo in zastavimo nove naloge. Situacija je letos vse obrnila na glavo in tako smo se letos že drugič srečali virtualno in tudi (v glavnem) govorili o možnostih virtualnega učenja in treninga popolnoma praktične teme, kar reševanje iz snežnih plazov zagotovo je.

Naša osrednja tema je bilo vprašanje ali pripraviti virtualne delavnice za splošno javnost, na kakšnem nivoju in točno za koga? Ali je dovolj, da nekomu preko spleta predstaviš temo, vsebino, problem, ga osvetliš iz različnih kotov in podaš rešitev? Vsi smo se strinjali, da je to mogoče edino pod pogojem, da poslušalec v osnovi zelo dobro pozna temo, opremo in osnovni problem. Sicer lahko pride do vsemogočih razlag, predvsem napačnih. Če napako ponavljamo postane dejstvo po katerem se ravnamo. Kar pa pri tako pomembni vsebini, kot je reševanje življen ne smemo dopustiti. 

Splošno mnenje je bilo, da je predstavitev teme možno opraviti virtualno, prve praktične korake pa je najbolje izpeljati v živo z veliko prakse.

Nadalje so kolegi, ki imajo s takšnimi delavnicami več izkušenj opozorili, da je izredno težko narediti virtualni seminar, ki bi bil na ustreznem nivoju za vse udeležence. Namreč težko je v vabilu natančno napisati za kakšno zahtevnost seminarja gre in kaj je potrebno v naprej poznati ali razumeti, da bo nekdo lahko kvalitetno spremljal seminar. Torej, da se ne bo dolgočasil ali zaradi prezahtevnosti napačno razumel vsebino.

Govorili smo tudi o tem, da se pojavlja vedno več samozvanih "inštruktorjev" in znalcev vseh vrst, ki pravzaprav podajajo vsebine, ki so jih slišali pred mnogimi leti in sploh niso več aktualne ali pa so nekaj našli na spletu, pa ni nujno, da to sploh razumejo. Zanimiva je bila ugotovitev, da večina ljudi pri odločanju katerega seminarja se udeležiti nasede ali tituli predavatelja, ki ne nujno zagotavlja znanje in drugič, da ljudje radi nasedejo reklamni potezi, da je ta in ta organiizral že toliko in toliko semnarjev. Zelo malo ljudi pa se vpraša od kod temu predavatelju/instruktorju znanje? Ga redno obnavlja, ga nadgrajuje, se udeležuje seminarjev ali šolanj v tujini... je morda napisal kak članek? Ali res podaja vsebine, ki so "up to date", nenazadnje ali to, kar prodaja sploh še velja ali ni morda že zastarelo, celo nevarno? 

Trenutno je vsebina MS.i, prvi dve temi, skoraj dokončno prevedena v 23 jezikov. Vse vsebine so opremljene s tekstom ter grafičnim, slikovnim in filmskim materialom.
Najbolj pomembno je, da uporabnik iz materiala, ki ga "sname" s spleta sam lahko izdela učbenik, PPT, spletno predstavitev ali kaj tretjega. Na vseh ilustracijah je možno izbrati pisavo, prilagoditi barvne kombinacije in kvaliteto ilustracije. Tako si posamezne službe (ski patrol, GRS, vojska), po svoji pripravi gradivo, ki ustreza njihovim potrebam.

Precej zanimanja prihaja z Balkana. Ustanavljanje in organizacija reševalnih služb je tam v velikem porastu tudi zaradi razvoja turizma. Zato bo naša naslednja poteza predstavitev vsebin v jugovzhodni Evropi, predvsem na Balkanu. Tokrat bomo za predstavitev uporabili staro dobro preizkušeno prakso... predavanje in praksa v živo, na snegu. Če bo le situacija dopuščala bo organiziran "Train the trainers" seminar, kjer se bodo bodoči inštruktorji enotno naučili in pripravili na poučevanje v svojih sredinah. 

 

https://mountainsafety.info/sl/Foto

Saj ne veš kam bi gledal...
Zametki webinarja
Projekt zaključen
Kako ilustrirati, da bo razumljivo?
Najbolj vztrajni

Socialna omrežja


Zadnje novice