SEMINAR - sneg in plazovi - tovariška pomoč zasutim v pazu

  319


Poznavanje opreme in postopkov zagotavlja hitro in učinkovito pomoč zasutim v plazu.
Beli vlak ne izbira žrtev in lahko se zgodi tudi vam!!!

 

Tovariška pomoč je prva in vedno najuspešnejša! Časa je prekleto malo. Že ob pogledu na situacijo moramo oceniti kaj bomo počeli, na kakšen način in s kakšno opremo. 
Učinkovitost in takojšnjo, pravilno reakcijo v kaotičnih razmerah nesreče pa zagotavlja samo znanje in trening, trening.

Na seminarju se bomo seznanili s snegom in preobrazbo, spoznali vzroke za sprožitev snežnega plazu in kako lahko na razvoj dogodkov ob nesreči vplivate VI.
Spoznali bomo vse znamke in tipe lavinskih žoln, lavinsko sondo in lopato. Naučili se bomo postopkov, ki zagotavljajo hitro in učinkovito reševanje, na koncu bomo tudi preizkusili vaše znanje, kar vam bo vlilo zaupanje in dvignilo samozavest.

Praktični del bo zajemal izključno delo na terenu. Naučili se bomo vse tri faze iskanja z lavinsko žolno, kako iskanje zaključiti s sondiranjem in odkopavanjem na najbolj racionalni način. Ogledali si bomo vse posebne primere - dva blizu skupaj zasuta, več hkrati zasutih na omejenem prostoru, globoko zasuti ...

Vsi naučeni postopki bodo v skadu z zadnjimi smernicami mednarodne skupine za pripravo Minimalnih standardov za reševanje v snežnem plazu

Na seminarju bo na voljo različna oprema za izposojo. Celoten praktični del bo zasnovan na trening centru Eassy search, ki zagotavlja optimalno delo, predvsem pa je najboljša simulacija dejanske situacije v snežnem plazu.