Šolanje ZPVS 2020 - Orientacija, PP in Vreme

8. 6. 2020 Vaje 23

Socialna omrežja

Končno smo začeli. Naporno, natrpano... Kar celoten junij in polovico julija se bomo trudili, učili, ponavljali in seveda izpeljali prenekatero turo...

Nova, druga generacija Mednarodnih planinskih vodnikov je pričela s šolanjem. Kar 9 kandidatov se je okorajžilo in se nam pridružilo. Zelo smo zadovoljni, da jih je večina že tako ali drugače povezanih s turizmom in se zavedajo pomembnosti dobrega, poenotenega znanja na mednarodni ravni.

V začetku je poleg prve pomoči in vremena, poznavanja opreme in nevarnosti najpomembnejša priprava poti, ture oz. obvladovanje orientacije. Kar 7 učnih dni zajema takšna ali drugačna orientacija oz. priprava na turo ali treking.


Vremenoslovje, vodnik je zelo odvisen od vremena
Orientacija na 100 in en način
Največ da praksa...
Pomoč tehnologije
Črna? Dež bo?
Da ne bi bolelo
Načrtovanje